Πρώιμη ορθοδοντική θεραπεία

Για ορισμένα ορθοδοντικά προβλήματα είναι απαραίτητη η πρώιμη επέμβαση του ορθοδοντικού. Η λέξη "πρώιμη" δηλώνει πως η θεραπεία παρέχεται ενόσω ο ασθενής βρίσκεται σε περίοδο μεικτής οδοντοφϋίας (έχει ταυτόχρονα μόνιμα και παιδικά δόντια στο στόμα ). Η πρώιμη επέμβαση δεν αποκλείει απαραιτήτως την ανάγκη για μελλοντική θεραπεία αλλά εγγυείται την απλούστευση τυχόν μελλοντικού προβλήματος (π.χ. αποφυγή εξαγωγής μόνιμου δοντιού, αποφυγή σκελετικής ασυμμετρίας κλπ).

Οι ακόλουθες περιστάσεις χρήζουν πρώιμης επέμβασης:

  1. Έλλειψη χώρου για ανατολή μόνιμων δοντιών: σκοπός της θεραπείας είναι η δημιουργία χώρου που θα διευκολύνει την ανατολή όλων των μόνιμων δοντιών. Ωστόσο, εμποδίζει εξαγωγές μόνιμων δοντιών. (φωτο 1)

Σχετικό βίντεο: Lip Bumper

  1. Άνω πρόσθια δόντια που "προεξέχουν" αρκετά: σκοπός της θεραπείας είναι να βελτιώσει τη θέση των μπροστινών δοντιών ώστε να προστατεύονται από τραυματισμούς. (φωτο 2)
  1. Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση(άνω οπίσθια δόντια κλείνουν μέσα από τα κάτω δόντια): η περίπτωση αυτή αφορά σκελετική στένωση της άνω γνάθου. Σκοπός της θεραπείας είναι η διεύρυνση της άνω γνάθου ώστε να υπάρξει αρμονία ανάμεσα στα άνω και κάτω οπίσθια δόντια και να αποφευχθεί η σκελετική ασυμμετρία της κάτω γνάθου.
  1. Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση (άνω πρόσθια δόντια κλείνουν μέσα από τα κάτω πρόσθια δόντια): σκοπός της θεραπείας είναι η επαναφορά της σωστής σχέσης μεταξύ άνω και κάτω προσθίων δοντιών για αποφυγή σοβαρών περιοδοντολογικών προβλημάτων όπως επίσης σοβαρής σκελετικής δυσαρμονίας μεταξύ των γνάθων, που θα χρειάζονταν ίσως χειρουργική επέμβαση για να διορθωθεί μετά το πέρας της σωματικής ανάπτυξης του παιδιού.
  2. Πρόωρη απώλεια νεογιλών (παιδικών) δοντιών: σκοπός της θεραπείας είναι η διατήρηση (όπου χρειάζεται) χώρου για την ανατολή των μόνιμων δοντιών προς αποφυγή έντονου συνωστισμού των δοντιών και πολλές φορές έγκλεισης(παραμονής του δοντιού μέσα στο οστούν της γνάθου) κάποιων μονίμων δοντιών.

Σχετικό βίντεο: Space Mainteners - Lower Lingual Arch

Ενός έτους
Πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, το αργότερο|
Βούρτσισμα:
Ξεκινά με το πρώτο δόντι = Θησαυρός για την υγεία των δοντιών του παιδιού σας|
Διατροφή
Όχι περισσότερα από 3 ζαχαρούχα σνακ την ημέρα|
Θηλασμός πιπίλας
Καλύτερα να σταματήσει μεταξύ 2-4 ετών|
Θηλασμός δακτύλου
Αν το παιδί σας είναι πάνω από 4 ετών και εξακολουθεί να θηλάζει τον αντίχειρα του, τότε μπορούμε να σας βοηθήσουμε|
Πρόληψη
Η οδοντιατρική πρόληψη ξεκινά από την εγκυμοσύνη|
Πρώτο δόντι
Το πρώτο παιδικό δόντι ανατέλλει μεταξύ 6/10 μηνών|
Χυμοί και αναψυκτικά
Η συχνή κατανάλωση χυμών και αναψυκτικών μπορεί να καταστρέψει τα δόντια σας γρήγορα|
Τερηδόνα
Η τερηδόνα είναι η πιο συχνή νόσος της παιδικής ηλικίας|
Φθορίωση
Η φθορίωση δύο φορές το χρόνο μπορεί να μειώσει την τερηδόνα κατά 40%!|
Προληπτικές καλύψεις:
Σώζουν τα δόντια από την τερηδόνα|
Φθόριο
Το φθόριο δεν προκαλεί καμία ζημιά στη σωστή δόση|
Ορθοδοντικά προβλήματα
Η στοματική αναπνοή μπορεί να προκαλέσει σοβαρά σκελετικά - ορθοδοντικά προβλήματα|
Πρώτη εξέταση
Πρώτη ορθοδοντική εξέταση στην ηλικία των 6-7 ετών|
Ορθοδοντική θεραπεία
Η ορθοδοντική θεραπεία είναι για όλες τις ηλικίες|
Οδοντιατρική φοβία:
Μπορεί να αντιμετωπιστεί επαγγελματικά|
Άτομα με ειδικές ανάγκες:
Είναι στη δική μας φροντίδα|