Μηχανήματα & Εργαλεία

Εξωστοματικά μηχανήματα

Εξωστοματικό (φωτογραφία 1)

Μάσκα προσώπου (φωτογραφία 2)

Και τα δύο αυτά είδη εξωστοματικών μηχανημάτων χρησιμοποιούνται σε ορθοδοντικές – ορθοπεδικές θεραπείες σκελετικών ανωμαλιών μεταξύ άνω και κάτω γνάθου. Ασκούν μεγάλες δυνάμεις με σκοπό την μετακίνηση των οστών των γνάθων προς την σωστή κατεύθυνση για να επιτευχθεί αρμονική σχέση μεταξύ τους. Είναι εύχρηστες στη θεραπεία παιδιών και εφήβων. Οι εφαρμογές αυτές αφαιρούνται και επανατοποθετούνται από τον ίδιο τον ασθενή και χρησιμοποιούνται για ορισμένες ώρες καθημερινά σύμφωνα με οδηγίες του Ορθοδοντικού.

Λειτουργικά μηχανήματα

Τα μηχανήματα αυτά είναι κινητά και χρησιμοποιούνται μόνο σε παιδιά και εφήβους. Χρησιμοποιούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης μιας υποπλαστικής κάτω γνάθου. Έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της σύγκλεισης των δοντιών και του προφίλ του ασθενούς.

 

Σχετικό βίντεο: Λειτουργικά μηχανήματα – Frankel II 

Αν και αποτελεσματικές αυτές οι τεχνικές σπάνια  χρησιμοποιούνται στο ιατρείο μας πλέον, λόγω άλλων νεότερων πολύ πιο αποτελεσματικών τεχνικών που διαθέτουμε.