Ορθοδοντικά προβλήματα

Ορθοδοντικά προβλήματα

Τα ορθοδοντικά προβλήματα μπορεί να διαχωριστούν σε 3 γενικές κατηγορίες ανάλογα με τη διάταξη των άνω και κάτω δοντιών.

Κατηγορία I:

Οδοντικά προβλήματα: Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει σκελετική ανωμαλία ανάμεσα στην άνω και κάτω γνάθο. Υπάρχουν ΜΟΝΟ οδοντικά προβλήματα όπως “στραβά δόντια”, δόντια σε λανθασμένη τοποθέτηση, διαστήματα ανάμεσα σε δόντια, συνωστισμένα δόντια, κλπ.

Κατηγορία II:

Σκελετική δυσαρμονία μεταξύ άνω και κάτω γνάθου: Στην κατηγορία αυτή υπάρχει σκελετική ανωμαλία ανάμεσα στην άνω και κάτω γνάθο όπου η κάτω γνάθος βρίσκεται σε πιο οπίσθια θέση. Η θέση αυτή προκαλεί προβλήματα στο δάγκωμα και στην αισθητική προσώπου.

Κατηγορία IIΙ:

Σκελετικές ανωμαλίες: Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται σκελετικές ανωμαλίες ανάμεσα στην άνω και κάτω γνάθο στο βαθμό που η κάτω γνάθος προεξέχει της άνω γνάθου ή η άνω γνάθος βρίσκεται πιο πίσω από την κάτω γνάθο ή στο βαθμό που και οι δύο αυτές καταστάσεις συνδυάζονται. Η θέση της άνω σε συνδυασμό με την κάτω γνάθο δημιουργεί προβλήματα στο δάγκωμα και την εξωτερική εμφάνιση του προσώπου (αισθητική προσώπου).