ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ

Ζητείται άτομο για την κάλυψη μιας κενής θέσης στο Ορθοδοντικό Τμήμα, με ενθουσιώδες δυναμικό χαρακτήρα, ευέλικτη και ευχάριστη προσωπικότητα και με άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Το άτομο θα πρέπει να μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να λειτουργεί αποδοτικά σαν μέλος μιας επαγγελματικής ομάδας.

Απαραίτητα προσόντα:
• Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση και εξοικείωση με Η/Υ
• Προηγούμενη πείρα ή/και γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Αιτήσεις που δεν πληρούν τα προσόντα θα απορρίπτονται αυτόματα.

Παρακαλούμε αποστείλετε το Βιογραφικό σας με την αναφορά “ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ” στο e-mail: manager@kokkinosmileclinic.com ή στο φαξ 25582590 μέχρι 17/7/2020