Η σημασία των νεογιλών δοντιών & η σειρά ανατολής των δοντιών

Η σημασία των νεογιλών (παιδικών) δοντιών

 

Τα παιδικά δόντια είναι πολύ σημαντικά για τους εξής λόγους:

  • διευκολύνουν το σωστό μάσημα
  • διευκολύνουν τη σωστή προφορά και τις ικανότητες ομιλίας
  • διευκολύνουν τη φυσιολογική ανάπτυξη των οστών, των γνάθων και των μυών
  • διατηρούν το χώρο για την ανατολή των μόνιμων δοντιών
  • βοηθούν το παιδί να αισθανθεί άνετα με την εξωτερική του εμφάνιση
  • καθοδηγούν την ανατολή των μόνιμων δοντιών στη σωστή θέση εφόσον τα μόνιμα δόντια φυτρώνουν κάτω από τα παιδικά δόντια

Σχετικά βίντεο:

Early Loss Primary Molars  https://www.youtube.com/watch?v=eEjLV2jvTz4

Early Loss Primary First Molar  https://www.youtube.com/watch?v=snQfDKXjnSY

Early Loss Mx Primary Molars https://www.youtube.com/watch?v=IngzM3Q4f6A

 

Αν κάποιο δόντι χαθεί πρόωρα, τα πλαϊνά δόντια κλίνουν να καλύψουν τον κενό χώρο και δημιουργείται έτσι έλλειψη χώρου στη γνάθο για την ανατολή του διάδοχου μόνιμου δοντιού. Κατά συνέπεια, το μόνιμο δόντι μπορεί να ανατείλει είτε σε λανθασμένη θέση ή συνωστισμένο ή εφόσον η έλλειψη χώρου είναι σοβαρή, μπορεί και να μην καταφέρει να ανατείλει καθόλου, δηλαδή, να παραμείνει έγκλειστο στα ούλα. Τα συνωστισμένα δόντια επιδρούν αρνητικά στη στοματική υγιεινή του παιδιού σας και χρειάζεται ορθοδοντική θεραπεία για τη σωστή τους διάταξη στο στόμα. Έγκλειστα δόντια αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση στα ούλα για να αποκαλυφθούν. Αν και το καλύτερο μηχάνημα διατηρήσεως χώρου για τα μόνιμα δόντια είναι τα παιδικά δόντια, σε περιπτώσεις που αυτά χάνονται πρόωρα, η τοποθέτηση ενός ορθοδοντικού μηχανισμού που ονομάζεται μηχάνημα διατηρήσεως χώρου μπορεί να διατηρήσει άψογα τον χώρο.

 

Σχετικά: Δείτε τα βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=664twI9N070&index=2&list=PLi_BOhFxEqAwvvP1xZij9e3PPxPZoQofF