Προηγμένες τεχνολογίες

Προηγμένες τεχνολογίες

Η ορθοδοντική σε άλλο επίπεδο

 

Cardiax

Γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κινήσεων του κονδύλου στην κροταφογναθική άρθρωση.

Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται και ενσωματώνονται στο σχέδιο θεραπείας.  Έτσι μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις δυσλειτουργίες της κροταφογναθικής άρθρωσης.

 

Αρθρωτήρας SAM 2

Η ορθοδοντική θεραπεία στο ιατρείο μας σχεδιάζεται με γνώμονα όχι μόνο την αισθητική αλλά και τη λειτουργία και αρμονία των αρθρώσεων και γνάθων. Η ανατομία της κροταφογναθικής άρθρωσης, η κλίση των φυμάτων των οπισθίων δοντιών και η κλίση των προσθίων δοντιών είναι τα στοιχεία που μελετούνται με τη χρήση των πιό πάνω εργαλείων για ένα τέλεια λειτουργικό αποτέλεσμα. Στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε κονδυλογραφία (ηλεκτρονική καταγραφή όλων των κινήσεων του κονδύλου της κάτω γνάθου) και ανάρτηση του περιστατικού στον αρθρωτήρα SAM. Αυτά αποτελούν τα κορυφαία διαγνωστικά εργαλεία για τον ακριβή σχεδιασμό της θεραπείας (Join Related Orthodontics).

ΚΟΝΔΥΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η κονδυλογραφια είναι το σημαντικότερο διαγνωστικό εργαλείο για τη θεραπευτική μας προσέγγιση (Joint related orthodontics- Functional orthodontics). Αρχικά γίνεται ακριβής εντόπιση του πραγματικού άξονα περιστροφής των κονδύλων της κάτω γνάθου κι ακολούθως αρχίζει η καταγραφή των κινήσεων της γνάθου (θέση κονδύλου χωρίς φόρτιση στην άρθρωση, κλείσιμο της κάτω γνάθου μέχρι την πρώτη οδοντική επαφή, κίνηση από την πρώτη οδοντική επαφή μέχρι την πλήρη συναρμογή των δοντιών, κίνηση από τη θέση ανάπαυσης σε πλήρη συναρμογή με ένταση, άνοιγμα- κλείσιμο , προολισθησει- οπισθολισθηση, πλαγιολισθήσεις δεξιά-αριστερά, μάσησε αριστερά δεξιά, ομιλία, κατάποση, βρυγμός). Η κάθε κίνηση επαναλαμβάνεται 3 φορές για περισσότερη ακρίβεια. Στη συνέχεια οι καταγραφές αυτές αναλύονται και οι πληροφορίες που παίρνουμε μας βοηθούν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης την κροταφογναθικής άρθρωσης και του προβλήματος της και βάση αυτού αποφασίζουμε ποια θα πρέπει να είναι η θέση του κονδύλου στην άρθρωση όπου οι ιστοί της άρθρωσης δεν υπερφορτίζονται κατά τη λειτουργία της. Σε αυτή τη θέση του κονδυλου χτίζουμε , με την ορθοδοντική θεραπεία, τη συγκλειση των δοντιων η οποία υποστηρίζει αυτή τη θέση. Με αυτό το τρόπο βάζουμε σε αρμονία την άρθρωση με τη συγκλειση των δοντιών και τη λειτουργία των μυών. Λόγω της αρμονίας αυτής τα συμπτώματα εξαλείφονται και η ποιότητα ζωής των ασθενών βελτιώνεται τάχιστα.

 

Ενδοστοματικό μηχάνημα σάρωσης iTero

Το μηχάνημα αυτό σκανάρει τη στοματική κοιλότητα και παράγει τρισδιάστατη απεικόνιση των δοντιών και των γνάθων. Δεν υπάρχει πια η ανάγκη για λήψη αποτυπωμάτων (μέτρων)!

Οι εικόνες αποστέλλονται σε ειδικά εργαστήρια του εξωτερικού για επεξεργασία και στη συνέχεια κατασκευή των ορθοδοντικών μηχανισμών. Με αυτήν τη μέθοδο, η ακρίβεια στην κατασκευή και τοποθέτηση των ορθοδοντικών μηχανισμών είναι εξαιρετική. Το Ενδοστοματικό σκάνερ είναι ένα μηχάνημα υψηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων της στοματικής κοιλότητας. Στην ουσία το ενδοστοματικό σκάνερ αντικαθιστά τα κλασικά αποτυπώματα των δοντιών (τα λεγόμενα μέτρα). Χρησιμοποιείται κυρίως για την αποτύπωση των δοντιών, όταν τοποθετούνται γλωσσικά άγκιστρα και διαφανείς νάρθηκες ευθυγράμμισης της τεχνικής Invisalign. Χρησιμοποιείται επίσης, για τον λεπτομερή και ακριβή έλεγχο της σύγκλεισης των δοντιών πριν το τέλος της θεραπείας καθώς και για τον ακριβή σχεδιασμό των χειρουργικών περιστατικών.