Κανονική Ορθοδοντική θεραπεία

Κανονική Ορθοδοντική θεραπεία

Πότε ξεκινά;

Ξεκινά περίπου με την αλλαγή των νεογιλών (παιδικών) και την ανατολή των μονίμων δοντιών στο στόμα, δηλαδή κατά μέσο όρο μεταξύ 10-12 ετών.

Συνήθως, δεν είναι απαραίτητο να αλλάξουν ακριβώς όλα τα δόντια αρκεί μόνο να είναι κοντά στην αλλαγή. Αυτό θα το αξιολογήσει ο ορθοδοντικός και είναι μεγάλης σημασίας η σωστή χρονική στιγμή της ορθοδοντικής παρέμβασης για ένα τέλειο και πιο γρήγορο αποτέλεσμα.

Γι’ αυτόν τον λόγο, καλό είναι το παιδί να ξαναεπισκεφθεί τον ορθοδοντικό στην ηλικία των 9-10 ετών για επαναξιολόγηση.

Στην επίσκεψη αυτή γίνεται κλινική και ακτινογραφική αξιολόγηση συνήθως με πανοραμική ακτινογραφία.

Η πανοραμική ακτινογραφία είναι ένα πολύ χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για τον ορθοδοντικό σε αυτήν την ηλικία, για να αποφασίσει ως προς τη χρονική στιγμή της έναρξης της ορθοδοντικής θεραπείας.

Η λήψη πανοραμικής ακτινογραφίας στην ηλικία των 9-10 ετών μπορεί να προλάβει την έγκλειστη των κυνοδόντων. Στην πανοραμική που βλέπετε εδώ (δες εικόνα 1) αλλά και τις εικόνες 2 και 3, η έγκαιρη διάγνωση και στη συνέχεια η έγκαιρη εξαγωγή των νεογιλών κυνοδόντων οδηγεί σε αυτοδιόρθωση της θέσης των έγκλειστων κυνοδόντων και αυτόματη ανατολή τους.

Μερικές φορές, αν καθυστερήσει η διάγνωση (εικόνα 4) τότε εκτός από την ανάγκη της χειρουργικής αποκάλυψης, μπορεί να συμβεί και απορρόφηση της ρίζας του παρακείμενου δοντιού (πλάγιου τομέα).

Σε τέτοια περίπτωση, τα πράγματα περιπλέκονται. Κάτι το όποιο είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι το εξής:

Η αισθητική του χαμόγελου και η τέλεια λειτουργικότητα είναι δυο παράγοντες πάντα αλληλένδετοι. Ποτέ δεν καταργείται ο ένας έναντι του άλλου. Η απόδοση μιας τέλειας σύγκλεισης που βρίσκεται σε αρμονία με την ανατομία της κροταφογναθικής αρθρώσης και των δοντιών, συμβάλλει τα μέγιστα όχι μόνο στη λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος αλλά και στη γενική ευεξία του οργανισμού.

Η φιλοσοφία μας πάνω στην οποία στηρίζεται η ορθοδοντική θεραπεία που παρέχουμε βασίζεται στις πιο πάνω αρχές.

Η μη ύπαρξη σωστής σύγκλεισης με τα πιο πάνω χαρακτηριστικά προκαλεί προβλήματα όπως έντονη αποτριβή το δοντιών, προβλήματα της κροταφογναθικής αρθρώσης, όπως ήχοι και πονος κατά το ανοιγοκλεισιμο, βούισμα στα αυτιά, συχνοί και έντονοι πονοκέφαλοι, πόνος πίσω από τα μάτια, αυξημένο στρες στον οργανισμό, γενική κατάπτωση κλπ. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, στην κλινική μας χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα όπως το ενδοστοματικό scanner για την αναπαραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων και πλήρως προσαρμοζόμενους αρθρωτήρες όπου η σύγκλειση των δοντιών ελέγχεται με εξαιρετική λεπτομέρεια.