Πρώτη επίσκεψη Πότε και γιατί;

Πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό. Πότε και γιατί;

Η Αμερικάνικη και η Ευρωπαϊκή ακαδημία ορθοδοντικών προτείνει όπως η πρώτη επίσκεψη γίνεται στην ηλικία των 6-7 ετών. Παρόλο ότι η κλασική ορθοδοντική θεραπεία συνήθως ξεκινά με την αλλαγή όλων των νεογιλών (παιδικών) δοντιών και την ανατολή των μονίμων, δηλαδή μεταξύ 10-12 ετών περίπου, υπάρχουν περιπτώσεις που η ορθοδοντική θεραπεία χρειάζεται να ξεκινήσει νωρίτερα. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως σκελετικές δυσαρμονίες στα οστά των γνάθων.

Επειδή στη μικρή ηλικία τα οστά είναι μαλακά και εύπλαστα και οι ραφές που τα συνδέουν ανοιχτές, πολύ εύκολα ο ορθοδοντικός μπορεί με τη χρήση ειδικών μηχανισμών που ασκούν ορθοπεδικές δυνάμεις να μετακινήσει τα οστά ή να τα καθοδηγήσει να αυξηθούν προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης, αυτό θα ήταν αδύνατο και για τη διόρθωση των ίδιων περιστατικών θα απαιτείτο και χειρουργική επέμβαση.