ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ζητείται άτομο για την κάλυψη μιας κενής θέσης στο Τμήμα Υποδοχής, με ενθουσιώδες δυναμικό χαρακτήρα, ευέλικτη και ευχάριστη προσωπικότητα και με άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
Το άτομο θα πρέπει να μπορεί να αναλαμβάνει πρωτοβουλία και να λειτουργεί αποδοτικά σαν μέλος μιας επαγγελματικής ομάδας.
Απαραίτητα Προσόντα:
• Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
• Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Web, Microsoft Office: Excel, Word).
* Προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Αιτήσεις που δεν πληρούν τα προσόντα θα απορρίπτονται αυτόματα.
Παρακαλούμε αποστείλετε το Βιογραφικό σας με την αναφορά “ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ” στο e-mail manager@kokkinosmileclinic.com ή στο φαξ 25582590 μέχρι 17/7/2020.