Ακτινογραφικός έλεγχος

Ο ακτινογραφικός έλεγχος είναι εξίσου σημαντικός και απαραίτητος όσο και η κλινική εξέταση για ολοκληρωμένη και ακριβή οδοντιατρική διάγνωση. Κατά τη διάρκεια εξέτασης ρουτίνας και εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον οδοντίατρο λαμβάνονται οι ανάλογες ακτινογραφίες. Πολλές φορές δόντια που φαίνονται εντελώς υγιή μπορεί να αναπτύξουν τερηδόνα στα σημεία επαφής με τα εφαπτόμενα δόντια. Κατ’ ακρίβεια, οι τερηδόνες αυτού του είδους μπορεί να είναι βαθιές και πολύ κοντά στο νεύρο του δοντιού και δεν γίνονται αντιληπτές μόνο με κλινική εξέταση.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πρόληψης πατήστε εδώ.