Ορθοδοντική σκελετικών δυσαρμονιών
με την τεχνική MEAW

Δείτε VIDEO TESTIMONIALS των ασθενών μας

 

ΤΕΧΝΙΚΗ MEAW (multiloop edgewise arch wire)

Μια μοναδική τεχνική που είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη ορθοδοντική τεχνική στον κόσμο!

Γιατί είναι μοναδική; Το στοιχείο το οποίο κάνει αυτή την θεραπευτική προσέγγιση μοναδική και ξεχωριστή από την «συμβατική» ορθοδοντική προσέγγιση είναι το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψιν τη λειτουργικότητα και την εξατομικευμένη ανατομία της κροταφογναθικής άρθρωσης του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Αυτός είναι και ο λόγος που η τεχνική αυτή ονομάζεται “Joint related orthodontics” η “Functional Orthodontics” δηλαδή “Λειτουργική ορθοδοντική”.

Ποιά τα οφέλη;

Με αυτήν την τεχνική ασθενείς με συμπτώματα που προέρχονται από την κροταφογναθική άρθρωση όπως πόνο στην άρθρωση κατά τη μάσηση ή την απλή διάνοιξη του στόματός τους, μείωση του εύρους κίνησης της γνάθου ή ακόμα και κλείδωμα της γνάθου, θορύβους κατά τη διάνοιξη του στόματος, αυχενικούς πόνους, βούισμα στα αυτιά ή και κάποια απώλεια ακοής, σοβαρές αποτριβές δοντιών και υφιζήσεις ούλων, γίνονται ασυμπτωματικοί!

Σε ποιους ασθενείς εφαρμόζεται;

Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς εφόσον δημιουργεί τέλεια λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος που οδηγεί σε πρόληψη των συμπτωμάτων από την κροταφογναθική άρθρωση. Ιδιαίτερα ωφέλιμη είναι σε ασθενείς που έχουν κακή σύγκλειση (λάθος δάγκωμα) και που κάνουν έντονο βρυγμό το βράδυ πάσχοντας από ένα ή περισσότερα από τα προαναφερθέντα συμπτώματα. Αυτοί οι ασθενείς μπορούν διαμέσου αυτής της τεχνικής να ανακουφιστούν από όλα αυτά τα συμπτώματα όπως μείωση η εξάλειψη πονοκεφάλων, εξάλειψη πόνου στις κροταφογναθικές αρθρώσεις, εξάλειψη θορύβων στις αρθρώσεις, εξάλειψη βουίσματος στα αυτιά, σταμάτημα της έντονης αποτριβής των δοντιών και υφίζησης των ούλων, βελτίωση η εξάλειψη αυχενικού πόνου και πόνου της πλάτης κ.α. Με το πέρας μίαs θεραπείας με την τεχνική MEAW επανέρχεται η ευεξία και ενέργεια στον ασθενή και το πιο σημαντικό είναι ότι όλες οι θεραπείες γίνονται χωρίς εξαγωγές μόνιμων δοντιών και χειρουργικών ορθογναθικών επεμβάσεων.

Η τεχνική: Η τεχνική αυτή απαιτεί κατ´αρχάς τη λήψη κονδυλογραφίας (*) και αποτυπωμάτων από τον ασθενή, την κατασκευή εκμαγείων και ακολούθως την κατασκευή εξατομικευμένων συρμάτων που ο ίδιος ο ορθοδοντικός κατασκευάζει στα εκμαγεία του ασθενή.

Λεπτομέρειες τεχνικής: Στην τεχνική αυτή το σχέδιο θεραπείας αρχίζει με την τοποθέτηση του κονδύλου της κάτω γνάθου στη θέση εκείνη όπου η άρθρωση αναπαύεται και λειτουργεί κάτω από ιδανικές συνθήκες χωρίς να ασκούνται μεγάλες δυνάμεις ενδοαρθρικά (*). Λαμβάνοντας υπόψιν τη σωστή αυτή θέση του κονδύλου, τοποθετούνται ακολούθως τα σιδεράκια μέσω των οποίων μετακινούνται τα δόντια στις σωστές σχέσεις και με αυτό τον τρόπο εγκαθίσταται η αρμονία μεταξύ αρθρώσεων, μυών και δοντιών.

Η σωστή θέση του κονδύλου της κάτω γνάθου στην άρθρωση εντοπίζεται δια μέσου της κονδυλογραφίας.

ΚΟΝΔΥΛΟΓΡΑΦΙΑ
Η κονδυλογραφια είναι το σημαντικότερο διαγνωστικό εργαλείο για τη θεραπευτική μας προσέγγιση (Joint related orthodontics- Functional orthodontics). Αρχικά γίνεται ακριβής εντόπιση του πραγματικού άξονα περιστροφής των κονδύλων της κάτω γνάθου κι ακολούθως αρχίζει η καταγραφή των κινήσεων της γνάθου (θέση κονδύλου χωρίς φόρτιση στην άρθρωση, κλείσιμο της κάτω γνάθου μέχρι την πρώτη οδοντική επαφή, κίνηση από την πρώτη οδοντική επαφή μέχρι την πλήρη συναρμογή των δοντιών, κίνηση από τη θέση ανάπαυσης σε πλήρη συναρμογή με ένταση, άνοιγμα- κλείσιμο , προολισθησει- οπισθολισθηση, πλαγιολισθήσεις δεξιά-αριστερά, μάσησε αριστερά δεξιά, ομιλία, κατάποση, βρυγμός). Η κάθε κίνηση επαναλαμβάνεται 3 φορές για περισσότερη ακρίβεια. Στη συνέχεια οι καταγραφές αυτές αναλύονται και οι πληροφορίες που παίρνουμε μας βοηθούν να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης την κροταφογναθικής άρθρωσης και του προβλήματος της και βάση αυτού αποφασίζουμε ποια θα πρέπει να είναι η θέση του κονδύλου στην άρθρωση όπου οι ιστοί της άρθρωσης δεν υπερφορτίζονται κατά τη λειτουργία της. Σε αυτή τη θέση του κονδυλου χτίζουμε , με την ορθοδοντική θεραπεία, τη συγκλειση των δοντιων η οποία υποστηρίζει αυτή τη θέση. Με αυτό το τρόπο βάζουμε σε αρμονία την άρθρωση με τη συγκλειση των δοντιών και τη λειτουργία των μυών. Λόγω της αρμονίας αυτής τα συμπτώματα εξαλείφονται και η ποιότητα ζωής των ασθενών βελτιώνεται τάχιστα.